fbpx

Prihlásení účastníci

/Prihlásení účastníci
Prihlásení účastníci2024-02-04T23:54:41+00:00

(Modrou farbou sú vyznačení zaplatení účastníci do dnešného dňa)

Prehľad Storno poplatkov : prípade že uhradíte poplatok za letný kemp a následne vznikne situácia, keď je potrebné vystornovať pobyt dieťaťa, je tu prehľad storna:
Pri zrušení pobytu dieťaťa 60 dní pred zahájením kempu, činí storno poplatok 50% z celkovej sumy
Pri zrušení pobytu dieťaťa 30 dní pred zahájením kempu, činí storno poplatok 75% z celkovej sumy
Pri zrušení pobytu dieťaťa 20 dní pred zahájením kempu, činí storno poplatok 100% z celkovej sumy

Pri začatí pobytu dieťaťa na kempe a následnom rozhodnutí odchodu domov z akéhokoľvek dôvodu,činí vrátenie poplatku 0% z celkovej zaplatenej sumy.V prípade uhradenia zálohy za kemp je táto suma nevratná…

Ospravedlnenie dieťaťa z účasti na kempe len písomnou emailovou formou, nie telefonicky!
Výška storno poplatkov bola stanovená na základe zaplatených rezervácií za ubytovanie, stravu, výletov, organizačného dozoru, trénerov a iné…

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

0